Zaprojektuj - Wybuduj - Wyposaż

Zajmujemy się kompleksową realizacją zadań inwestycyjnych z dziedziny budownictwa, m.in. w systemie Zaprojektuj - Wybuduj - Wyposaż, który skraca czas trwania tradycyjnego procesu inwestycyjnego i optymalizuje koszty budowy. Projektujemy, budujemy i oddajemy obiekty do użytkowania, uzyskując stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne. System Zaprojektuj - Wybuduj jest skutecznym narzędziem do ekonomicznego i szybkiego budowania, a całość procesu może być realizowana w oparciu o jedną umowę lub objęta jednym postępowaniem np. w trybie Zamówień Publicznych.