Oferta

Zajmujemy się kompleksową realizacją zadań inwestycyjnych z dziedziny budownictwa, m.in. w systemie Zaprojektuj - Wybuduj - Wyposaż, który skraca czas trwania tradycyjnego procesu inwestycyjnego i optymalizuje koszty budowy. Projektujemy, budujemy i oddajemy obiekty do użytkowania, uzyskując stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne. System Zaprojektuj - Wybuduj - Wyposaż jest skutecznym narzędziem do ekonomicznego i szybkiego budowania, a całość procesu może być realizowana w oparciu o jedną umowę lub objęta jednym postępowaniem np. w trybie Zamówień Publicznych.

Kompleksowość

Realizujemy inwestycje budowlane we wszystkich fazach, od analiz i studiów wykonalności począwszy, poprzez projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, prowadzenie robót budowlano - montażowych w pełnym zakresie, aż do oddania obiektu do użytkowania. Sporządzamy kosztorysy inwestorskie, monitorujemy koszty na każdym etapie budowy. Załatwiamy wszystkie formalności urzędowe, uzyskujemy niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne. Nasi inżynierowie sprawują nadzory autorskie oraz świadczą usługi w zakresie zastępstwa inwestycyjnego.

Profesjonalizm

Opracowywane dokumentacje i realizacje budowlane wykonujemy na wysokim poziomie technicznym, zgodnie z aktualnymi trendami w projektowaniu i realizacji inwestycji oraz z dbałością o podkreślenie specyfiki miejsca, w którym działamy.

Ekonomia i czas

Nasze usługi realizujemy szybko, solidnie, zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, w oparciu o najnowszą wiedzę inżynierską. Czerpiąc z naszego wieloletniego doświadczenia w branży budowlanej umiejętnie łączymy sztukę z praktyką na budowie, życiem codziennym, ekonomią i prawami rynku. Staramy się skracać czas realizowanych przez nas inwestycji do niezbędnego minimum, sprawnie rozwiązując napotkane po drodze trudności, bez zbędnej filozofii ...

Zrozumienie indywidualnych potrzeb

Szukamy nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań projektowych i wykonawczych, dopasowanych indywidualnie do potrzeb klienta (inwestora). Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie obiektów i ich realizacji, w razie potrzeby negocjujemy w imieniu klienta.