Obiekty służby zdrowia

CENTRUM NEURORADIOCHIRURGII W KATOWICACH

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach
Lokalizacja:Katowice, ul. Ceglana 35
Pow. użytkowa: 5 600 m2
Kubatura: 17 900 m3
Data zakończenia projektu: 2012r.
Data realizacji: 2013r.

Obiekt dedykowany leczeniu i diagnostyce chorób nowotworowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technologii.

W budynku zaprojektowano i wykonano m. in. 2 akceleratory (wraz z zespołem pomieszczeń dla techników), które umożliwiają realizację specjalistycznych technik radioterapii. Gamma Knife służący do małoinwazyjnego leczenia schorzeń zlokalizowanych w obrębie głowy (dzięki  precyzyjnemu użyciu promieni Gamma możliwe jest leczenie m.in. guzów bez konieczności przeprowadzania tradycyjnej operacji neurochirurgicznej) oraz obszar uzupełniającej diagnostyki obrazowej w postaci zespołu pomieszczeń rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego.  Inwestycja wymagała wykonania specjalistycznych zabezpieczeń  w zakresie zminimalizowania rozchodzenia się pola elektromagnetycznego w środowisku.

 

SZPITAL MSWIA W POZNANIU

Inwestor:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof. L. Bierkowskiego
Lokalizacja: Poznań, ul. Dojazd 34
Pow. użytkowa: 3 000 m2
Kubatura: 17 400 m3
Data projektu: 2015r.
Data realizacji: 2020r.

Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, polegającą na: budowie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, budowie drogi dojazdowej i przeciwpożarowej, budowie wysokiej, panoramicznej windy zewnętrznej dla ekip ratowniczych wraz z łącznikiem. Rozbudowa szpitala miała na celu poprawę funkcjonowania oraz unowocześnienie bloku operacyjnego, powiększenie centralnej sterylizatorni oraz zapewnienie czytelnej i wygodnej komunikacji pomiędzy blokiem operacyjnym a oddziałami szpitalnymi. Nowoprojektowane skrzydło zaprojektowano jako 3 kondygnacyjne. Na poszczególnych kondygnacjach znalazły się odpowiednio: oddział dzienny psychiatrii, działy gospodarcze szpitala, centralna sterylizatornia, poradnia zdrowia psychicznego, blok operacyjny.

 

GŁÓWNY ZESPÓŁ KLINICZNY UCK IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH

Inwestor: SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14
Pow. użytkowa: 9 800 m2
Data projektu: 2015r.
Data realizacji: 2016r.

Projekt kompleksowej przebudowy oddziałów szpitalnych oraz bloków operacyjnych wykonany w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. Inwestycja swoim zakresem obejmowała między innymi przebudowę pomieszczeń szpitalnych na potrzeby izby przyjęć, przebudowę bloków operacyjnych (Neurochirurgii, Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Ginekologii, Porodowego) oraz przebudowę następujących oddziałów szpitalnych: Gastrologii i Hepatologii, Neurochirurgii, Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Ginekologii, Pneumonologii, Położniczego i Neonatologicznego, Endokrynologii Ginekologicznej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

SZPITAL MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

Inwestor: Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Lokalizacja: Katowice, ul. Sokołowskiego 2
Pow. użytkowa: 14 680 m2
Data zakończenia projektu: 2020 r.

Obszar inwestycji to ponad 5,2 ha terenu z rozproszoną zabudową obiektów szpitala, w których prowadzona jest działalność medyczna. Budynki (w większości wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków) usytuowane są na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej, w istniejącym układzie zieleni parkowej. Projekt swoim zakresem obejmował zarówno budowę nowego, centralnego pawilonu, jak i reorganizacje funkcji we wszystkich obiektach Szpitala.

W nowym obiekcie, powiązanym łącznikiem z istniejącym budynkiem neurologii, przewidziano m. in.: centralną sterylizatornię, zespół pomieszczeń diagnostyki obrazowej (RM, TK, RTG), izbę przyjęć z dwustanowiskowym podjazdem dla karetek, pracownię endoskopii, oddziały: chirurgii, interny, ortopedii, OAiIT, blok operacyjny.

Dokonano również gruntownej przebudowy wszystkich obiektów zabytkowych. W budynkach istniejących ulokowano oddziały: neurologii (wraz z pododdziałem udarowym), rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, reumatologii, a także zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (ZPO), poradnie specjalistyczne oraz podstawowej opieki zdrowotnej (w tym POZ dla dzieci).

 

INNE REALIZACJE

  • Przebudowa pomieszczeń Bloku Operacyjnego w budynku głównym szpitala na terenie 116 Szpitala Wojskowego SP  ZOZ w Opolu
  • Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywniej Terapii w budynku głównym szpitala na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Roosevelta 2
  • Rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
  • Przebudowa, rozbudowa na potrzeby SOR budynku Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przy ul. Medyków
  • Przebudowa oddziałów chorób wewnętrznych, reumatologii i rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
  • Przebudowa budynków chirurgii i administracji Szpitala nr 2 w Mysłowicach