Obiekty sakralne

  • Rozbudowa Kaplicy na potrzeby kościoła parafialnego w Gorzowie
  • Salwatoriański Dom Młodzieży w Trzebini
  • Budowa plebani przy parafii Warszawa – Rembertów
  • Projekt termomodernizacji obiektów Ojców Salwatorian w Krakowie przy ul. św. Jacka