Obiekty oświaty i wychowania

 • Strefa Kultury Studenckiej i Parking Wielopoziomowy Politechniki Wrocławskiej
 • Budowa Kliniki Weterynaryjnej Małych i Dużych Zwierząt przy ul. Wołyńskiej w Poznaniu na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego
 • Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na potrzeby Oddziałów Przedszkolnych Publicznej SP Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym - budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi
 • Rozbudowa Zespołu Szkół w Zadrożu o salę gimnastyczną z pomieszczeniami towarzyszącymi
 • Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU w Sosnowcu przy ul. Kiliń skiego
 • Rozbudowa i przebudowa budynku warsztatów szkolnych CKZiU w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego
 • Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU na potrzeby warsztatów kształcenia zawodowego dla branży gastronomicznej i branży hotelarskiej w Sosnowcu przy ul. Grota - Roweckiego
 • Budowa budynku internatu w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku dydaktycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu.
 • Termomodernizacja budynku CUP i HUSTON dla Politechniki Krakowskiej
 • Budynki Przedszkoli i Żłobków dla ZOJO w Katowicach
 • Przedszkola w Chrzanowie, Jaworznie
 • Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku Domu Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Bydgoskiej.
 • Budowa budynku przedszkola samorządowego – integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu