Obiekty mieszkaniowo - usługowe

  • Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy ul. Matejki w Chrzanowie
  • Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy ul. Garncarskiej 2 w Chrzanowie
  • Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa kamienicy przy Al. Henryka w Chrzanowie
  • Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Krakowskiej w Chrzanowie