Obiekty kultury

  • Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach
  • Budowa Domu Kultury w Raszynie
  • Przebudowa MOKSiR w Chrzanowie