Obiekty infrastruktury technicznej i drogowej

  • Projekt zasilania w wodę obiektów szpitala miejskiego przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu
  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Babice i Wygiełzów oraz części Olszyn
  • Przebudowa ulicy Sokołowskiego w Katowicach
  • Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla budynku Collegium Medicum w Krakowie ul. Grzegórzeckiej 16
  • Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) w Szarowie