Domy pomocy społeczenej i hospicja

  • Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby hospicjum w Mysłowicach
  • Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Zakonnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Mikołowie, pl. Salwatorianów 1 na Salwatoriański Dom Spokojnej Starości z funkcją Domu Pomocy Społecznej „Słoneczny Park”
  • Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego Domu Parafialnego na Dom Pomocy Społecznej w Borzęcinie
  • Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Bobrku