Budynki produkcyjne i magazynowe

  • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku produkcyjnego na potrzeby zakładu Medana Pharma S.A. w Sieradzu
  • Rozbudowa zakładu stolarskiego dla firmy „KRAFT” przy ul. Topolowej 1 w Babicach
  • Przebudowa budynku magazynowego ZG SOBIESKI w Jaworznie
  • Projekt koncepcyjny dla drukarni MEWA DRUK w Rudzie Śląskiej
  • Budowa Zakładu produkcyjnego NALMAT w Trzebini /Techniqll/