Nieruchomości

Wykonujemy operaty szacunkowe i ekspertyzy dla różnych rodzajów nieruchomości m.in. na potrzeby transakcji kupna - sprzedaży oraz ustalenia bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytów hipotecznych. Dokonujemy analizy efektywności inwestowania w nieruchomości dla potrzeb indywidualnych inwestora.